Patiënt tevredenheidsonderzoek

Minimaal eens in de drie jaar houden wij een patiënttevredenheidsonderzoek onder de bezoekers van onze praktijk. Het laatste onderzoek dateert van 2021.

Uitkomsten patiënttevredenheidsonderzoek 2021

Het cijfer 8,5 duidt op een hoog gemiddelde tevredenheid bij onze patiënten.

Van de ondervraagden:

 1. Vindt 82% dat de praktijk bij spoedgevallen makkelijk te bereiken is. Het nummer voor spoedgevallen is bij 18% niet bekend. (praktijknummer: toets 1)
 2. Krijgt slechts 32% binnen twee minuten iemand aan de telefoon wanneer ze de praktijk bellen.
 3. Geeft 95% aan goed geholpen te zijn aan de telefoon en ervaart de medewerkers van de praktijk als behulpzaam.
 4. Zegt 95% dat ze bij spoedeisende zorgklachten meteen de juiste hulp aangeboden krijgen.
 5. Heeft 86% geen problemen bij het uitvragen van een klacht door de assistente. 14% vindt dat wel storend.
 6. Is iedereen tevreden over de aangeboden spreekuurtijden.
 7. Geeft 91% aan op een voor hun geschikt tijdstip terecht te kunnen op het spreekuur.
 8. Geeft ruim 95% aan op een redelijke termijn een afspraak met de eigen huisarts te kunnen krijgen.
 9. Geeft 64% aan dat het eenvoudig is om de eigen huisarts telefonisch om advies te vragen. 32% Vindt van niet.
 10. Geeft 68% aan langer dan tien minuten te moeten wachten door uitloop van het spreekuur.
 11. Geeft 77% aan gebruik te maken van de herhaal receptenlijn van de apotheek via internet of telefoon. 23% maakt hier geen gebruik van. Van deze laatste groep had ruim 5% hier ook geen behoefte aan.
 12. Iedereen vindt de wachtkamer voldoende licht en helder.
 13. 77% Van de ondervraagden vindt de huisartsenpraktijk toegankelijk voor kinderwagens en mensen met een lichamelijke handicap.
 14. Geeft 55% aan in de wachtkamer te kunnen horen of zien wat er in de spreek- of onderzoekskamer gebeurt of besproken wordt bij de balie.
 15. Geeft 66% aan voldoende mogelijkheid te hebben om hun eigen patiënten gegevens in te zien.
 16. Is slechts 32% bekend met de manieren waarop een klacht ingediend kan worden over de praktijk of een praktijkmedewerker.
 17. Kent slecht 36% van de ondervraagden de website van de praktijk.

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn de volgende maatregelen genomen.

 1. Patiënten wordt de optie geboden hun vragen te stellen via e-consulten om de telefonische bereikbaarheid te vergroten. Dit geldt ook voor het opvragen van uitslagen.
 2. Patiënten worden door de assistente aan de telefoon gewezen op de optie van een terugbel verzoek. Patiënten kunnen aangeven door welke huisarts ze teruggebeld willen worden. Dit wordt dan door de assistente ingepland.
 3. Er is actief gestart met het promoten van het platform OPEN. De online inzage mogelijkheid voor patiënten om (delen van) hun eigen dossier in te kunnen zien.
 4. Patiënten worden op diverse manieren gewezen op onze website met praktijkinformatie. (poster in de wachtkamer, verstrekken van visite kaartjes en telefonisch/tijdens het consult)
 5. De consulttijden zijn, mede als gevolg van de covid pandemie iets uitgebreid, waardoor de wachttijd is afgenomen. Diverse klachten kunnen hierdoor vaak direct afgehandeld worden.
 6. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de herhaal receptenlijn, waaronder de recappt. Flyers met handleiding liggen in de praktijk.
 7. De gehorigheid bij de balie blijft een punt van aandacht, waar we alert op zijn. Dit wordt deels veroorzaakt door de gedateerde bouw. Bij eventuele nieuwbouwplannen zal hier rekening mee gehouden worden.
 8. De klachtenprocedure staat vermeld op de praktijkwebsite. In de wachtkamer kunnen klachten, ideeën of suggesties in de daarvoor bestemde bus worden gedaan. Hier wordt tot op heden nog weinig gebruik van gemaakt.