Patiënttevredenheidsonderzoek

Patiënttevredenheidsonderzoek Chronische Zorg

Wilt u ons helpen onze zorg te verbeteren?

Wij vinden het belangrijk dat er goede zorg wordt geleverd en doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarom hechten wij grote waarde aan uw mening!

Onze praktijk gaat de ketenzorgpatiënten (astma, COPD, diabetes, (verhoogd risico op) hart- en vaatziekten) uitnodigen om deel te nemen aan een patiënttevredenheidsonderzoek.

Heeft u de afgelopen maanden contact gehad met een van onze zorgverleners vanwege uw chronische aandoening? Dan zijn wij benieuwd hoe u deze zorg heeft ervaren. Wij willen u daarom graag uitnodigen om deel te nemen aan het patiënttevredenheidsonderzoek Chronische Zorg. Dat kunt u doen door op deze link te klikken.

Verwerken van uw antwoorden

Alle informatie die u verstrekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Alle vragenlijsten worden anoniem verwerkt, niemand weet welke antwoorden u heeft gegeven. HKNKetenzorg zal als regionale huisartsenorganisatie de resultaten van de vragenlijsten voor onze huisartsenpraktijk verwerken.

Uitkomst meting patiënttevredenheid

Wanneer de resultaten van de vragenlijsten verwerkt zijn, zullen wij u daarvan via onze website op de hoogte stellen. De suggesties die ter verbetering worden aangedragen, zullen wij met ons team oppakken zodat de zorg die wij bieden nog beter aansluit bij de wensen van onze patiënten.

Wij willen u alvast bedanken voor uw deelname aan het onderzoek.