Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Indien door een ongeval directe hulp gewenst is wordt u verzocht niet onaangekondigd naar de praktijk of het buitenspreekuur te gaan. De dokter kan namelijk afwezig zijn. Als u eerst de assistente belt (toets 1 voor spoed) kan zij de hulpverlening in goede banen leiden.

Mocht hulp zeer spoedeisend zijn en de praktijklijn voor langere tijd in gesprek dan wordt u verzocht tel. 0222-16453 te bellen (het nood/spoednummer).