Elektronisch patiëntendossier

Wij kunnen onze patiënten aanmelden bij het Elektronisch patiëntendossier (EPD). Doel is het zorgproces te verbeteren. Patiëntengegevens kunnen dan uitgewisseld worden tussen andere huisartsen, apotheek, huisartsenpost en ziekenhuis.

U moet daarvoor eerst toestemming geven. Dit kunt u doen via www.ikgeeftoestemming.nl
U kunt daar inloggen met DigiD of zonder DigiD een formulier printen en dat getekend aan ons opsturen. Of u haalt een formulier bij de assistente.

We stellen het op prijs als u zo snel mogelijk wil doorgeven of u uw toestemming geeft.

Voorlichtingsfolder Volgjezorg