Hoe kom ik aan een mantelzorgverklaring?

Een officieel bewijs dat u mantelzorger bent, bestaat niet. Toch vragen steeds meer organisaties
erom. Bijvoorbeeld als mantelzorgers medehuurderschap of een urgentieverklaring voor een sociale
huurwoning willen krijgen, of vanwege vrijstelling van sollicitatieplicht. Of wanneer er een
mantelzorgwoning geplaatst wordt.
Vaak wil de organisatie die om een mantelzorgverklaring vraagt dat deze wordt afgegeven door een
huisarts. Maar huisartsen geven geen verklaringen meer af.
Wordt u gevraagd aan te tonen dat u mantelzorger bent? Verzamel dan zoveel mogelijk andere
informatie en ‘bewijs’. Lees wat u kunt doen op:

https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/mantelzorg/hoe-toon-ik-aan-dat-ik-mantelzorger-ben/

Heeft u nog vragen over de mantelzorgverklaring?
Bel de Mantelzorglijn: 030 – 760 60 55, voor informatie en advies