Waar kan ik terecht voor mijn medische verklaring?

Waar kan ik terecht voor mijn medische verklaring?
Een medische verklaring is een schriftelijke verklaring van de arts met een medisch oordeel over de
geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde zaken wel of niet te kunnen doen. Het
beleid van de artsenverenigingen LHV en KNMG is dat de huisarts geen medische verklaringen over
de eigen patiënten kan afgeven. Indien u toch een medische verklaring nodig heeft, verwijzen wij u
graag door naar een onafhankelijke arts bij een onafhankelijke instelling voor medische verklaringen.
U kunt een medische verklaring laten opstellen door één van de onderstaande instellingen:

https://mediboeg.nl

https://www.keurdokter.nl/

https://www.preventix.nl/