Vaccinaties

1. Coronavaccinatie

Voor de actuele informatie over Coronavaccinaties en/of het maken van een afspraak, kunt u terecht op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/hoe-maak-ik-een-afspraak-voor-vaccinatie-tegen-corona

2. Griepvaccinatie

De griepvaccinatie wordt in Nederland verzorgd door de huisarts in de maanden oktober/november.
De griepvaccinatie is gratis voor mensen van 60 jaar en ouder en mensen met bepaalde aandoeningen.
Ouderen en mensen die lijden aan onderstaande ziekten hebben een grotere kans op een ernstig beloop wanneer ze besmet raken met het griep/influenzavirus. De griepvaccinatie beschermt niet tegen gewone verkoudheid.

Tot de risicogroepen behoren o.a. patiënten met:

  • astma/copd en andere longaandoeningen
  • diabetes/suikerziekte
  • hartaandoeningen als angina pectoris, een doorgemaakt hartinfarct en hartfalen
  • ernstige nierfunctiestoornissen
  • HIV/AIDS
  • verminderde weerstand door gebruik van bv reumamedicatie

De huisarts selecteert mensen van 60 jaar en ouder en mensen met een relevante aandoening voor de griepvaccinatie. Deze mensen krijgen een schriftelijke uitnodiging. Sommige mensen hebben  in het verleden aangegeven geen prijs te stellen op de griepvaccinatie. Een aantal van deze mensen heeft echter in de loop der jaren een van de bovengenoemde aandoeningen gekregen. Dit is voor de huisartsen reden om een deel hen van toch nog eens op te roepen.
Indien er blijvende bezwaren bestaan tegen de griepvaccinatie kan dit aan de assistente worden doorgegeven.
Wanneer u van mening bent dat u ten onrechte niet bent opgeroepen kunt u ook contact opnemen met de assistente.

3. Pneumokokkenvaccinatie

De pneumokokkenvaccinatie wordt in 2023 toegediend aan mensen van het geboortejaar 1950-1954. Risicogroepen zijn hierbij niet aan de orde. De vaccinatie beschermt tegen pneumokokken, een bacterie die longontsteking veroorzaakt. De vaccinatie wordt in tegenstelling tot de griepvaccinatie maar 1x in de 5 jaar toegediend.

Meer informatie over de pneumokokkenvaccinatie vindt u op:  https://www.snpg.nl/wp-content/uploads/2020/06/Infographic-Pneumokokken-A4.pdf